Fyren mellan haven

Ett spädbarn flyter iland vid fyren Janus.

Tom Sherbourne får efter hemkomsten från västfronten arbete som fyrvaktare på den avlägsna ön Janus. Tillsammans med sin unga hustru Isabel lever de ett stillsamt och ganska lyckligt liv på ön. Det som förmörkar himlen för de två på ön är att de inte får några barn, det blir bara upprepade missfall tills Isabel får beskedet att hon inte kan få barn. Då som en skänk från ovan flyter en liten roddbåt iland med ett litet spädbarn och en död man. Isabel tar genast till sig barnet som sitt eget och Tom har inte hjärta att ta det från henne. En mycket rörande historia om hur kärleken kan förändra en människa i ett utsatt läge så att hon gör saker som hon annars inte skulle kunna föreställa sig.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Friday, February 20, 2015