Flykten

En fin bok för de yngsta om att fly från sitt hem undan krig och hemskheter.

En mamma och två små barn blir tvungna att fly. Deras färd går över land och hav i jakten på en lugn och trygg tillvaro.

Tags:

Review by: Stadsiblbioteket i Närpes Thursday, September 21, 2017