Region- och fjärrlån till bibliotekets kunder

Information om Nykarleby stadsbiblioteks region- och fjärrlåneverksamhet

Om biblioteket inte har det material du söker, kan vi beställa det från ett annat bibliotek. Det bibliotek som har materialet skickar det till ditt lokala bibliotek, där du kan låna det. Det är alltid ägarbiblioteket som bestämmer lånetid och om materialet är för hemlån. Beroende på långivarbibliotekets priser kan ett regionlån eller fjärrlån kosta mellan 2-15 euro.

Var god kontrollera i bibliotekets katalog att materialet inte redan finns i Nykarleby.

  • Region- och fjärrlånebeställningarna är bindande och avgiftsbelagda. För regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek) betalar du en avgift på 2 €.
  • Fjärrlån från övriga bibliotek kostar i allmänhet 4 -15 € (i enlighet med resp. biblioteks taxa)

Blanketter för region-och fjärrlån hittar du vid bibliotekets informationsdisk. De kan också beställa via e-post, nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi eller ta kontakt per telefon: (06) 785 6104
I ditt e-brev vill vi att du anger följande:

  • bokens titel
  • bokens författare
  • utgivningsår
  • ISBN nummer
  • dina egna kontaktuppgifterFjärrlån till andra bibliotek


Biblioteket tar emot beställningar från andra bibliotek via telefon eller e-post. Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar  portokostnader för returen.

För mer information om fjärrlån, kontakta oss på tfn (06) 785 6104, e-post: nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi

Fjärrlåneblankett :

Beställ region- eller fjärrlån via biblioteken i Nykarleby

Välj typ av lån

Välj minst ett alternativ

Avhämtas från

Välj varifrån du vill hämta lånet

Dina uppgifter används till att kontakta dig angående ditt önskade material