Fjärrlån

Information om Nykarleby stadsbiblioteks fjärrlåneverksamhet

Fjärrlån till bibliotekets kunder


Om biblioteket inte har det material du söker, kan vi låna det från ett annat bibliotek. Det bibliotek som har materialet skickar det till ditt lokala bibliotek, där du kan låna det. Det är alltid ägarbiblioteket som bestämmer lånetid och om materialet är för hemlån. Beroende på långivarbibliotekets priser kan ett fjärrlån kosta mellan 4-12 euro.

Var god kontrollera i bibliotekets katalog att materialet inte redan finns i Nykarleby.

  • Fjärrlånebeställningarna är bindande och avgiftsbelagda. Fjärrlån från allmänna bibliotek, inklusive Fredrikabiblioteken samt landskapsbiblioteken kostar 4 €.
  • Fjärrlån från vetenskapliga bibliotek i allmänhet 7-10 € (i enlighet med resp. biblioteks taxa)

Blanketter för fjärrlån hittar du vid bibliotekets informationsdisk. Du kan också beställa fjärrlån via e-post, nykarleby.bibliotek{at}nykarleby.fi eller ta kontakt per telefon: (06) 785 6104
I ditt e-brev vill vi att du anger följande:

  • bokens titel
  • bokens författare
  • utgivningsår
  • ISBN nummer
  • dina egna kontaktuppgifter


Fjärrlån till andra bibliotek


Biblioteket tar emot beställningar från andra bibliotek via telefon eller e-post. Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar  portokostnader för returen.

För mer information om fjärrlån, kontakta oss på tfn (06) 785 6104, e-post: nykarleby.bibliotek{at}nykarleby.fi