Fjärrlån

Information om fjärrlån till och från Korsholms bibliotek

Att du fjärrlånar innebär att vi för din räkning lånar en bok, som inte finns på något av biblioteken i Korsholm.

En bok kan lånas antingen som regionlån eller fjärrlån. Ett regionlån beställs från något av de övriga Fredrikabiblioteken eller från Vasa stadsbibliotek. Ett fjärrlån beställs å sin sida från Finlands övriga allmänna bibliotek, från ett högskole- eller specialbibliotek eller från utlandet. Region- och fjärrlånen sköts av bibliotekets personal och vi meddelar dig när boken anlänt till biblioteket.

Att beställa region- eller fjärrlån

 • Blanketter för region- och fjärrlånebeställningar finns vid lånedisken
 • Du fyller i blanketten, undertecknar den och lämnar in den vid lånedisken
 • Du kan också göra din beställning genom att fylla i vår elektroniska region- och fjärrlåneblankett  

Utlåningstider och avgifter

 • Utlåningstiden för region- och fjärrlån följer det långivande bibliotekets praxis och är ofta 4 veckor. För kursböcker kan lånetiden vara 14 dagar eller kortare
 • För regionlånen är avgiften 2 € /bok
 • För fjärrlånen inom Finland är avgiften 4 € /bok
 • För fjärrlån från övriga nordiska länder är avgiften 10 € /bok
 • Om det långivande bibliotekets avgift är högre, debiteras denna högre avgift + 1 € (gäller bl.a. högskolebibliotek)

Att returnera och låna om region- och fjärrlån 

 • Fjärrlånen returneras till lånedisken, förfallodatum finns som bilaga inne i boken
 • Om du behöver längre lånetid är det också möjligt att förnya fjärrlånet, förutsatt att inte andra låntagare är i kö på boken
 • Du kan förnya ditt fjärrlån vid lånedisken, eller tfn 06-3277270

Lån till andra bibliotek

 • Biblioteket tar emot beställningar per e-post (fjarrlan@korsholm.fi
 • Utlåningstiden är 4 veckor
 • Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar ev. portokostnader för returen
 • Vi lånar inte direkt till privatpersoner, endast via ett annat bibliotek