Fjärrlån

Information om Stadsbiblioteket i Jakobstads fjärrlån.

Fjärrlån till bibliotekets kunder

Om boken du söker inte finns på Stadsbiblioteket i Jakobstad, kan vi beställa den som fjärrlån från ett annat bibliotek. Blanketter för fjärrlån hittar du vid bibliotekets informationsdisk. Du kan också beställa fjärrlån via e-post, fjarrlan@jakobstad.fi.

I ditt e-brev vill vi att du anger följande:

  • bokens titel
  • författare
  • utgivningsår
  • ISBN-nummer
  • dina egna kontaktuppgifter

För fjärrlånen betalar du en grundavgift på 5 €/lån, för kopior på tidskriftsartiklar kan avgiften bli högre.

Fjärrlån till andra bibliotek

Biblioteket tar emot beställningar från andra bibliotek via telefon eller e-post. Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar ev. portokostnader för returen. Vi lånar inte ut kursböcker, referenslitteratur och examensarbeten.

För mer information om fjärrlån, kontakta oss på tfn 06 786 3273, e-post: fjarrlan@jakobstad.fi