Region- och fjärrlån

Kontakta biblioteket om du vill ha ett fjärr- eller regionlån!

Regionlån

  • Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek samarbetar kring regionlån.
  • Beställer man som vår kund material från något av dessa bibliotek är regionlåneavgiften 2 €.
  • Du kan även beställa regionlån genom att sända e-post direkt till oss, bibl.vora@vora.fi.

Fjärrlån

  • Om man vill fjärrlåna material, kontakta ett av våra bibliotek för att göra en beställning.
  • För fjärrlånen betalar du en grundavgift på 3 € samt eventuell avgift från avsändarbiblioteket.
  • Du kan även beställa fjärrlån genom att sända e-post direkt till oss, bibl.vora@vora.fi.