Förr i tiden hos oss

Läsprojektet Förr i tiden hos oss genomfördes år 2012 och tema var Finlands krig. Årskurs åtta fördjupade sig i kriget 1918 och årskurs fem i andra världskriget. Barnkulturnätverket i Österbotten BARK, Jakobstads museum, Nanoq och Aspegrens trädgård var Stadsbiblioteket i Jakobstads samarbetspartners och tack vare samarbetet ingick tidsresor i projektet. Digra bokpaket, bokprat, medverkande författare, gäster och många frivilliga gjorde projektet levande och spännande.

Anita bor i Jakobstad år 1944. Hon var sju år när kriget bröt ut och hon minns ännu hur det var före kriget när pappa var hemma och man inte behövde oroa sig. Det fanns mat och utanför bageriet doftade det lockande av nybakat bröd och bulla. Nu är det bara trist med förspikade fönster och sandsäckar mot väggarna som luktar mögel.
Cilla börjar i Anitas klass, hon är evakuerad från Helsingfors. Anita beundrar den världsvana Cilla och tack vare hunden Jonas blir de vänner.
På fastlagstisdagen sparkar flickorna på isen i Gamla Hamn och beundrar brasorna. Plötsligt ljuder flyglarmet och flickorna söker skydd under en bro…

I boken med titeln ”Anita Andersson” (1988), berättar Wava Stürmer om hur det var att vara ung i Jakobstad under kriget. Det var också temat för femteklassisternas läsprojekt ”Livet vid hemmafronten under andra världskriget”. Stürmer var då i samma ålder som bokens huvudperson, och hon visste berätta mera om krigstiden för eleverna.
De finska eleverna fick höra Leila Viinanen berätta om sina upplevelser som krigsbarn.
Eleverna läste boken och läsningen breddades med skönlitteratur och faktaböcker om tiderna då, i Finland och i övriga världen.
Klasserna jobbade vidare under lärarens ledning och det arbetsmaterial BARK färdigställt.
Tidsresan förverkligades i samarbete med Arktiska Muséet Nanoq.

Kriget 1918 gav djupa sår, Finlands folk delades i röda och vita som stred mot varandra. I romanen ”Klyftan” betonar Anna Bondestam barnets perspektiv.
Det är 11-åriga Rut på Skata i Jakobstad som iakttar sin omgivning. Arkebuseringen vid Strengbergs fabrik väcker fasa i staden. Ruts far hör till de röda och rädslan för hans öde gräver djupt i henne. Hon är också ett barn från arbetarklassen som gör en klassresa när hon blir antagen till läroverket. Känslan av utanförskap krossar Ruts drömmar. Hon passar aldrig in, inte bland läroverkets klasskamrater men inte heller bland arbetarbarnen på Skata.

”Klyftan” blev den centrala boken i projektet med samma namn. Litteratur om de stora världshändelserna och deras inverkan på Finlands historia kompletterade böckerna om lokala händelser.
Ett besök på Jakobstads museum och en stadsorientering avslutade åttornas projekt. Platserna för de dramatiska händelserna 1918 var orienteringens kontroller. Vid sista kontrollen, stadsbiblioteket, bjöds eleverna på förfriskningar.

 1. Anita Andersson

  By: Stürmer, Wava
  Language:
  Swedish
  Published: 1988
  Classification: 84.3104
  Available as: Book
 2. Hemmafronten

  Subtitle: Finland under krigsåren 1939-1945 sett med kvinnors och barns ögon
  By: Kallioniemi, Jouni
  Language:
  Swedish
  Published: 2006
  Classification: 92.73
  Available as: Book
 3. När vi blev Finland

  Subtitle: en berättelse om Finlands ödesstunder
  By: Tallgren-Backlund, Åsa
  Language:
  Swedish
  Published: 2007
  Classification: 92
  Available as: Book
 4. Flykten till Sverige

  By: Skjønsberg, Harald
  Language:
  Swedish
  Published: 2007
  Classification: 84.3105
  Available as: Book
 5. Raoul Wallenberg

  Subtitle: hjälten som försvann
  By: Ahlander, Dag Sebastian
  Language:
  Swedish
  Published: 2001
  Classification: 99.13
  Available as: Book
 6. vad mina ögon har sett

  By: Eggens, Magda
  Language:
  Swedish
  Published: 1999
  Classification: 99.139
  Available as: Book
 7. Jag måste berätta

  By: Eggens, Magda
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: 99.139
  Available as: Book
 8. De små ryttarna

  By: Shemin, Margaretha
  Language:
  Swedish
  Published: 1970
  Classification: 84.3103
  Available as: Book
 9. Blixten över hiroshima

  By: Maruki, Toshi
  Language:
  Swedish
  Published: 1983
  Classification: 32.7
  Available as: Book
 10. Klyftan

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1984
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 11. Blod och lera

  Subtitle: om första världskriget 1914 - 1918
  By: Fredrikson, Bengt
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: 90.34
  Available as: Book
 12. Den ryska revolutionen

  By: Gilbert, Adrian
  Language:
  Swedish
  Published: 1995
  Classification: 97.13
  Available as: Book
 13. Jakobstad, vintern 1918

  Subtitle: Pietarsaaren talvi 1918
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish Finnish
  Published: 1990
  Classification: 92.881
  Available as: Book
 14. Slaget om Tammerfors

  Subtitle: ögonvittnen från finska inbördeskriget
  Language:
  Swedish
  Published: 2009
  Classification: 92.71
  Available as: Book