Förr i tiden hos oss

Läsprojektet Förr i tiden hos oss genomfördes år 2012 och tema var Finlands krig. Årskurs åtta fördjupade sig i kriget 1918 och årskurs fem i andra världskriget. Barnkulturnätverket i Österbotten BARK, Jakobstads museum, Nanoq och Aspegrens trädgård var Stadsbiblioteket i Jakobstads samarbetspartners och tack vare samarbetet ingick tidsresor i projektet. Digra bokpaket, bokprat, medverkande författare, gäster och många frivilliga gjorde projektet levande och spännande.

Anita Andersson

Anita bor i Jakobstad år 1944. Hon var sju år när kriget bröt ut och hon minns ännu hur det var före kriget när pappa var hemma och man inte behövde oroa sig. Det fanns mat och utanför bageriet doftade det lockande av nybakat bröd och bulla. Nu är det bara trist med förspikade fönster och sandsäckar mot väggarna som luktar mögel.
Cilla börjar i Anitas klass, hon är evakuerad från Helsingfors. Anita beundrar den världsvana Cilla och tack vare hunden Jonas blir de vänner.
På fastlagstisdagen sparkar flickorna på isen i Gamla Hamn och beundrar brasorna. Plötsligt ljuder flyglarmet och flickorna söker skydd under en bro…

I boken med titeln ”Anita Andersson” (1988), berättar Wava Stürmer om hur det var att vara ung i Jakobstad under kriget. Det var också temat för femteklassisternas läsprojekt ”Livet vid hemmafronten under andra världskriget”. Stürmer var då i samma ålder som bokens huvudperson, och hon visste berätta mera om krigstiden för eleverna.
De finska eleverna fick höra Leila Viinanen berätta om sina upplevelser som krigsbarn.
Eleverna läste boken och läsningen breddades med skönlitteratur och faktaböcker om tiderna då, i Finland och i övriga världen.
Klasserna jobbade vidare under lärarens ledning och det arbetsmaterial BARK färdigställt.
Tidsresan förverkligades i samarbete med Arktiska Muséet Nanoq.

Kriget 1918 gav djupa sår, Finlands folk delades i röda och vita som stred mot varandra. I romanen ”Klyftan” betonar Anna Bondestam barnets perspektiv.
Det är 11-åriga Rut på Skata i Jakobstad som iakttar sin omgivning. Arkebuseringen vid Strengbergs fabrik väcker fasa i staden. Ruts far hör till de röda och rädslan för hans öde gräver djupt i henne. Hon är också ett barn från arbetarklassen som gör en klassresa när hon blir antagen till läroverket. Känslan av utanförskap krossar Ruts drömmar. Hon passar aldrig in, inte bland läroverkets klasskamrater men inte heller bland arbetarbarnen på Skata.

”Klyftan” blev den centrala boken i projektet med samma namn. Litteratur om de stora världshändelserna och deras inverkan på Finlands historia kompletterade böckerna om lokala händelser.
Ett besök på Jakobstads museum och en stadsorientering avslutade åttornas projekt. Platserna för de dramatiska händelserna 1918 var orienteringens kontroller. Vid sista kontrollen, stadsbiblioteket, bjöds eleverna på förfriskningar.

 1. Anita Andersson

  Av: Stürmer, Wava
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1988
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 2. Hemmafronten

  Undertitel: Finland under krigsåren 1939-1945 sett med kvinnors och barns ögon
  Av: Kallioniemi, Jouni
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Åren 1939-1945
  Finns som: Bok
 3. När vi blev Finland

  Undertitel: en berättelse om Finlands ödesstunder
  Av: Tallgren-Backlund, Åsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: FINLANDS HISTORIA
  Finns som: Bok
 4. Flykten till Sverige

  Av: Skjønsberg, Harald
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 5. Raoul Wallenberg

  Undertitel: hjälten som försvann
  Av: Ahlander, Dag Sebastian
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Representanter för samhällsliv, pedagogik och försvar
  Finns som: Bok
 6. vad mina ögon har sett

  Av: Eggens, Magda
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Krigsmemoarer
  Finns som: Bok
 7. Jag måste berätta

  Av: Eggens, Magda
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Krigsmemoarer
  Finns som: Bok
 8. De små ryttarna

  Av: Shemin, Margaretha
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1970
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 9. Blixten över hiroshima

  Av: Maruki, Toshi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1983
  Klassifikation: Fredsfrågan. Fredsforskning
  Finns som: Bok
 10. Klyftan

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1984
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 11. Första världskriget 1914-18

  Av: Hatt, Christine
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Första världskriget 1914-1918
  Finns som: Bok
 12. Blod och lera

  Undertitel: om första världskriget 1914 - 1918
  Av: Fredrikson, Bengt
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Första världskriget 1914-1918
  Finns som: Bok
 13. Den ryska revolutionen

  Av: Gilbert, Adrian
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1995
  Klassifikation: Ryssland till år 1917
  Finns som: Bok
 14. Jakobstad, vintern 1918

  Undertitel: Pietarsaaren talvi 1918
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska Finska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Vasa kustregion
  Finns som: Bok
 15. Slaget om Tammerfors

  Undertitel: ögonvittnen från finska inbördeskriget
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Åren 1917-1920
  Finns som: Bok