Förnyande av kravbreven

Biblioteken i Kronoby, Nedervetil och Terjärv samt bokbussen övergår under vårvintern till krav per e-post.

Tags:

Tuesday, January 3, 2017