Förnyande av kravbreven

Biblioteken i Kronoby, Nedervetil och Terjärv samt bokbussen övergår under vårvintern till krav per e-post.

Taggar:

den 3 januari 2017