Författarstigen i Nykarleby

Upplev platser i Nykarleby på ett nytt sätt. Vandra, läs och lyssna till 20 författare som skrivit om olika platser i Nykarleby.

Författarstigen är en litterär vandring runt om i Nykarleby. På vandringen möter du 20 olika skyltar med texter av författare med stark anknytning till staden och kommunen. På skyltarna finns även QR-koder. QR-koderna länkar till ljudfiler av författarna som läst in sina texter. Du kan lyssna till texterna när du vandrar runt i Nykarleby.

Till författarstigen hör också ett texthäfte, som innehåller karta, information om författarna och författarnas texter. Texthäften finns tillgängliga vid Nykarleby stadsbibliotek och Kuddnäs. Häftena fås till ett självkostnadspris på 2€.

Om du vill läsa texterna elektroniskt finns de samlade tillsammans med ljudfilerna på webbsidan: https://www.nykarleby.fi/forfattarstigen

Projektet har förverkligats med hjälp av projektbidrag från Regionförvaltningsverket, Svenska folkskolans vänner r.f. och Nykarleby stad

Författarstigens texthäften

Audience:

Tags:

Written by: Johanna Häggblom Wednesday, July 1, 2020