Färösamlingen

Stadsbiblioteket i Jakobstad fungerar som centrum för färöisk litteratur i Finland. Färösamlingen är en av de fem nordiska specialsamlingarna, som föreningen Pohjola-Norden 1987 tog initiativ till.

Specialsamlingen vid Jakobstads stadsbibliotek omfattar för närvarande cirka 900 titlar och över 1110 volymer.

Bläddra bland böckerna i samlingen

Den innefattar litteratur om Färöarna och böcker skrivna av färöiska författare i original och i översättning, men även finlandssvensk och finsk skönlitteratur översatt till färöiska. Samlingen grundades bl.a. p.g.a. att Jakobstad och Torshavn var vänortsstäder.

Numera är nationalbiblioteket på Färöarna vänbibliotek med Stadsbiblioteket i Jakobstad. Samlingen växer genom årliga donationer. Den används i praktiken mest för och vid speciella tillfällen som Norden-veckor, temautställningar, och befrämjar därigenom det nordiska samarbetet.

Nationalbiblioteket - Föroya Landsbokasavn

Föreningar för nordiskt samarbete i Finland är t.ex. Nordens Institut i Finland (NIFIN) och Hanaholmens kulturcentrum för Sverige-Finland.

Övriga nordiska länders litteraturcentra i Finland

  • Lapplands landskapsbibliotek - Grönlandssamlingen
  • Kuopio stadsbibliotek - Islandssamlingen
  • Esbo stadsbibliotek - Norgesamlingen
  • Åbo stadsbibliotek - Danmarkssamlingen

Audience:

Tags:

Written by: Jakobstads bibliotek Thursday, February 16, 2012