Extremt platt och otroligt nära

”Österbotten, Österbotten… ” Vem är österbottning och hurudan är egentligen österbottningen?

Definierar vi oss själva som österbottningar vi som lever här vid kusten eller är det bara andra som ser oss som sådana. I Extremt platt & otroligt nära, texter om Österbotten (Philip Teir red.) beskriver några österbottniska författare sitt Österbotten och sina känslor inför etiketten “österbottning”.

Audience:

Tags:

Review by: Jakobstads bibliotek Wednesday, February 8, 2012