Ett bibliotek av och för alla

Slutrapport för Fredrikabibliotekens projekt Mångkulturell biblioteksverksamhet.

Projektet Mångkulturell biblioteksverksamhet, finansierat av Regionförvaltningsverket under tiden 1.9.2017–30.6.2018, har letts av projektkoordinator Jeanette Östman. Det huvudsakliga målet har varit att starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet som vänder sig direkt till biblioteksanvändare inom Fredrikaområdet.

Projektkoordinator Jeanette Östman har även skrivit projektets slutrapport Ett bibliotek av och för alla - mångkulturell biblioteksverksamhet vid Fredrikabiblioteken. I rapporten kan du bl.a. läsa om projektets bakgrund, verksamhetsplan, utvecklingsarbete, samarbete med externa parter, fortbildning och skapande av nytt material. Dessutom finns en omfattande och inspirerande materialbank med exempel på mångkulturell verksamhet på Fredrikabiblioteken.

Läs rapporten och bli inspirerad!

Taggar:

den 11 juni 2018