Ensam tant i Ryssland

Lissus liv är tryggt och välordnat. Ett plötsligt erbjudande om ett nytt jobb i Ryssland rubbar hela hennes invanda liv.

Författaren arbetar som nyhetsjournalist på Svenska Yle. Sin barndom tillbringade hon i Karleby och är numera bosatt i Helsingfors. Hon har alltid varit intresserad av Ryssland och tack vare ett stipendium fick hon möjlighet att bo en tid i landet. Under vistelsen där fick hon inspiration till denna bok.

Lissu har arbetat i nästan trettio år på Finlandssvenska Organisationen (Fisor). Hennes liv är tryggt och välordnat. Ett plötsligt erbjudande om ett nytt jobb i Ryssland rubbar hela hennes invanda liv.

Hennes nya arbetsgivare är den välkända tankesmedjan Enigma och Lissus uppdrag är att lära finlandssvenskarna att förstå ”det ryska” bättre. Enigma vill inte sända en Rysslandsexpert utan en vanlig människa, en som aldrig haft något med Ryssland att göra. Därför valde de Lissu. Enigma äger ett palats i S:t Petersburg där forskare, författare och andra intresserade av det ryska får bo.

Ensam och med bara några ryska ord i bagaget blir Lissus ankomst till S:t Petersburg och huvudgatan Nevskij Prospekt chockartad. Huvudgatan är bred som en motorväg och det tycks livsfarligt att korsa den.

Men Lissu är fast besluten att lära känna både staden och dess invånare.

Hon möter många stängda dörrar men andra oväntade dörrar öppnas.

Romanen är rolig och humorfylld och ger en trovärdig inblick i vår största grannstad, S:t Petersburg.

Audience:

Tags:

Review by: Biblioteken i Nykarleby Wednesday, April 29, 2015