Emigranter

Jakobstads litteraturcirkel avslutar vårterminen den 4. april 2016 med att läsa om våra amerikafarare. Vi läser om drömmar som uppfyllts och det som aldrig blev av men ändå lever kvar.

Audience:

Tags:

Written by: Annika Högväg Monday, March 14, 2016