E-böcker

Gränsen för e-böcker höjdes!

Som kund vid Larsmo kommunbibliotek kan du under den stängda perioden till och med 13.4

få pin-kod och via e-post  bibl.larsmo@larsmo.fi eller per telefon 7857265

För att möta en ökad efterfrågan på e-böcker under denna period, får man nu låna 3 e-böcker per person och vecka från Elib (Biblio)!

Audience:

Tags:

Friday, March 20, 2020