Doktornns guide till gluten

Gluten presenterat ur en medicinsk synvinkel för dem som har celiaki eller som vill veta mer om gluten.

Många människor upplever att de har problem med sin mage och det har blivit allt vanligare att försöka kurera sig själv med att förändra kosten på något sätt. Gluten upplevs ofta som boven i dramat. Ludvigsson beskriver i sin bok vilka symtomen på celiaki är och vilka som personer som har större risk för att få celiaki, t.ex. om man har celiaki i släkten eller har någon autoimmunsjukdom som diabetes typ 1 eller sköldkörtelsjukdom. Han betonar vikten av att inte själv ta bort gluten ur sin kost utan att först kontakta läkare för att få en diagnos på celiaki. Det kan också finnas andra orsaker till att man har problem med magen t.ex. känslighet för olika för jäsbara kolhydrater eller veteallergi. Han menar att det är onödigt att ta bort gluten om det inte påverkar kroppen negativt. Om man däremot har celiaki är det av största vikt att maten är glutenfri för att man ska må bra både fysiskt och psykiskt.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Monday, May 8, 2017