Det litterära Jakobstad - en guidetur

Med utvalda textavsnitt presenteras en bild av staden genom tiderna. Besök de numrerade platserna och låt dig förflyttas till den tid författaren beskriver. Du kan hämta din egen broschyr på Stadsbiblioteket i Jakobstad.

Den litterära guideturen finns på adressen:

https://litterarajakobstad.wordpress.com/

Arbetsgruppen vid Stadsbiblioteket i Jakobstad, Monica Borg-Sunabacka
och Annika Högväg har valt textavsnitten och skrivit presentationerna.
Innehållet baserar sig delvis på Wava Stürmers tidigare urval ”Staden i
våra hjärtan” (1990-tal).

Audience:

Tags:

Friday, March 11, 2016