Det började med en Arbiskurs

Jakobstads svenska arbetarinstitut 100 år.

Det började med en Arbiskurs är skriven av Ulf Överfors och är en historik över Jakobstad svenska arbetarinstituts hundraåriga verksamhet.

I historiken får läsaren följa med ända från början, året 1912. Hur gick det till när institutet bildades och vilka förändringar har institutet fått vara med om?

Kursutbudet har genom åren varierat och ibland har förändringar och nya kurser orsakat debatt. Läs t.ex. om när Filmklubbens filmförevisningar i slutet av 90-talet flyttades från lördag till onsdag eller om debatten som följde när ett vaccinkritiskt seminarium inhiberades 2009.

Historiken innehåller ett flertal intervjuer med personer som på olika sätt varit eller är en del av Arbis verksamhet, t.ex. rektorerna Bo Winberg och Marie-Louise Björndahl.

Även fotografier och pressklipp ur Arbis verksamhet finns samlade i boken.

I oktober 2012 finns fotografier ur Arbis historia utställda på Stadsbiblioteket i Jakobstad.

Audience:

Tags:

Review by: Lina Granqvist Björkskog Thursday, October 4, 2012