Den viskande dödskallen

Den parapsykiska agenturen Lockwood & co löser ett nytt fall.

England har ett stort problem med spöken. Somliga av dem är mindre farliga, men många helt livsfarliga. Därför har här bildats flera parapsykiska agenturer som tar sig an fallen då spökerierna ställer till problem. Alla agenterna på agneturerna är barn och ungdomar - det är nämligen bara somliga av dem som kan se spökena, när man blir vuxen förlorar man den förmågan.

Tre av de här agenterna är Anthony Lockwood, Lucy Carlyle och George Cubbins, som är de enda agenterna på den ovanligt lilla agenturen Lockwood & co. I Den viskande dödskallen slår de vad med en större agentur om vem som först kan lösa ett fall de får i uppdrag att ta sig an. Fallet har att göra med en sendan länge död doktor, vars grav just hittats. Han var på sin tid ökänd för att ha utövat svartkonst och utfört hemska parapsykiska experiment som fick ödesdigra konsekvenser. Och det verkar som om konsekvenserna bara forsätter, då en vålnad kommer lös från hans grav... 

Den viskande dödskallen är andra boken om agenterna på Lockwood & co - du kan också läsa om deras äventyr i boken Den skrikande trappan.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Kronoby den 30 juli 2015