Den tomma ramen

En nyutgiven själavårdsroman

När Larsmo kyrka byggdes saknades något väsentligt. Det fanns en ram men ingen altartavla.Kyrkan var utan altartavla i mer än 60 år och det utgör den historiska bakgrunden till Boris Salos roman. Salo ser själv boken som en andlig vägledning, en själavårdsroman. Den riktar sig till alla oberoende av var man har sin kyrkobänk, eller om man är utan.

Audience:

Tags:

Review by: Beatrice Villman Friday, July 21, 2017