De odödliga

Tankeväckande om ödet kontra den fria viljan.

De fyra syskonen Gold är bara barn när de en het sommar i New York uppsöker ett medium som förutser datumet för deras död. Är kvinnans mediala förmågor humbug? Eller ligger det något i hennes förutsägelser? Händelsen lämnar hur som helst spår i alla syskonen, som under sina fortsatta liv tvingas förhålla sig till det de fått veta.