De dubbelt så bra

Två unga pojkar möts, och det blir ett möte som förändrar deras liv

Det är år 1918. I Finland rasar inbördeskriget, och på den svenska sidan följer man spänt med utvecklingen både i grannlandet och i resten av världen.

Ragnar är i övre tonåren och bor tillsammans med sin mor som arbetar åt stadens doktor. Han är aktiv i det lokala försvarsorganisationen, och vill åka som frivillig till Finland för att strida på de vitas sida, vilket hans mor och doktorn försöker förhindra.

Arvid är några år yngre än Ragnar och arbetar med sin far i skogen. En dag hamnar han under ett vältande timmerlass och bryter benet. Han förs till staden för vård, och blir sedan inhyst som konvalescent hos Ragnar och hans mor. De två pojkarna blir vänner och vänskapen utvecklas sedan till något mer. När pojkarnas relation upptäcks väljer Ragnar att rymma till Finland där han deltar i inbördeskriget. Efter krigets slut återvänder han sårad till Sverige och han och Arvid inleder ett liv tillsammans.

En bok om två pojkars väg från ungdomsåren till vuxenlivet, och samtidigt en historia om homosexuellas ställning i samhället för hundra år sedan.