Celia-biblioteket och böcker andra språk

Olika sätt att läsa och material på andra språk

Celia

Om det är svårt att läsa tryckt text har eleven rätt att bli Celia-kund. Lärare har möjlighet att registrera elever direkt i Celia. Celia-biblioteket är ett nationellt tillgängligt bibliotek. För mera information se www.celia.fi

Andra språk

På huvudbiblioteket hittar du böcker för barn och unga på bl.a. engelska, tyska, franska, arabiska och ryska. Vi har också möjlighet att låna in material från flerspråkiga biblioteket i Helsingfors. Detta material kan även lånas via filialbiblioteken.

Korsholms bibliotek