Bokpaket och klassuppsättningar av böcker

Behöver ni böcker inom ett bestämt temaområde? Eller en klassuppsättning?

Bokpaket

Ta kontakt med oss minst två veckor på förhand så plockar vi ihop ett lämpligt paket. Bokpaketet beställer du enkelt per e-post: biblioteket@korsholm.fi eller på telefon 06-3277270, eller kontakta ditt eget filialbibliotek.

Kom ihåg att ange: hur många böcker, ska det vara flera av samma titel, för vilken ålder och årskurs, antal elever, eventuellt tema, svårighetsgrad (bilderböcker, börja-läsa-böcker etc.). Ta gärna kontakt minst två veckor på förhand och ta i beaktande att efterfrågan på böcker inom vissa teman kan vara särskilt stor under vissa perioder (t.ex. julböcker i december).

Klassuppsättningar av böcker

Det finns några klassuppsättningar som skolorna kan låna. Klassuppsättningarna lånas enbart ut till skolor verksamma i Korsholm.

En lista över våra klassuppsättningar hittar du här.

Kontakta huvudbiblioteket 06-3277270 eller biblioteket@korsholm.fi om ni vill låna.

Korsholms bibliotek