Bokbussen

Malax kommunbibliotek köper bokbusstjänster av Kristinestad och Kurikka.

Bokbussarna trafikerar enligt följande:


Kristinestads bokbuss

tel. 0400 262 443

tisdagar (2017)
24.1, 7.3, 4.4, 16.5, 27.6, 22.8, 3.10, 14.11, 12.12

Hållplatser:

Kurikkas bokbuss Präntti

tel. 050 3665806

måndagar, varannan vecka (udda veckor)

Hållplats:

Finska skolan i Malax, Kvarngränd 8   kl. 11.20 - 12.05