Bokbussen har ny tidtabell

I kraft fr.o.m. 1.9.2018

En ny bokbusstidtabell för Korsholms bokbuss har utkommit med ny layout, och ändrade hållplatser på måndagarna i Korsholms skärgård.

En helt ny hållplats är Norra Vallgrund UF-lokal där bussen stannar under jämna veckor på måndagar kl. 17.30-18.00. Ändringar i klockslag har skett för hållplatserna Panike, Söderudden, Södra Vallgrund handelslag, Strömsgårdarna och Norra Vallgrund Vallan.

Du kan kontrollera och skriva ut tidtabellen från ovanstående länk, eller hämta en tidabell från bokbussen eller något av kommunens bibliotek.