Bokbussen har en uppdaterad tidtabell

fr.o.m. 7.9.2020

Några små ändringar har gjorts i tidtabellen för Korsholms bokbuss. Kontrollera tidtabellen här:

Den nya tidtabellen träder i kraft 7.9.2020.