Bokbussen

Malax kommunbibliotek köper bokbusstjänster av Kristinestad och Kurikka.

Bokbussarna trafikerar enligt följande:


Kristinestads bokbuss

tel. 0400 262 443

tisdagar (2018)
23.1, 6.3, 3.4, 15.5, 26.6, 21.8, 2.10, 13.11, 11.12

Hållplatser:

Kurikkas bokbuss Präntti

tel. 050 3665806

måndagar, varannan vecka (udda veckor)

Hållplats:

Finska skolan i Malax, Kvarngränd 8   kl. 11.20 - 12.05