Biografiskt lexikon för Finland

Söker du efter information om en finländsk författare, politiker eller kulturpersonlighet? Det finns ett gratis uppslagsverk på svenska om personer med anknytning till Finlands historia och nutid.

Biografiskt lexikon för Finland finns sedan december 2014 fritt tillgängligt i en sökbar elektronisk utgåva och kan läsas här.

Verket har utgivits vid Svenska litteratursällskapet i Finland och omfattar mer än 1 600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, skrivna av landets främsta specialister och historiker. Med andra ord är det en säker källa att använda och hänvisa till.

Audience:

Tags:

Written by: Fredrikabiblioteken Wednesday, December 17, 2014