Biblioteksstatistik

Hög utlåning i Larsmo

Larsmoborna är duktiga lånare.  En person i Larsmo lånar i genomsnitt över 21 böcker per år.  Det ligger långt över landets medeltal.  Uppgifterna sammanställda av Regionförvaltningsverket.

Audience:

Tags:

Thursday, July 9, 2020