Bibliotekens återlämningsluckor har öppnats

Lånetiderna för allt utlånat material förlängs automatiskt och inga förseningsavgifter uppbärs för den tid då biblioteken är stängda. Man får således fortfarande hålla det lånade materialet tills biblioteken öppnar.

Bibliotekens återlämningsluckor är nu öppna igen.

Biblioteket svarar på både e-post och telefonsamtal.

Tel. 067856104 och e-mail: nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi

Webbiblioteket fungerar normalt.

E-material kan lånas med lånekortsnummer och pinkod. För att möta en ökad efterfrågan på e-böcker under denna period, får man nu låna 3 e-böcker per person och vecka från Elib (Biblio)! 

 

Audience:

Tags:

Monday, April 20, 2020