Biblioteken i Nykarleby stängda 18.3-31.5.2020

I enlighet med statsrådets beslut om undantagsförhållanden i Finland håller samtliga bibliotek sina lokaler stängda.

  1. Bibliotekens återlämningsluckor har öppnats

    Lånetiderna för allt utlånat material förlängs automatiskt och inga förseningsavgifter uppbärs för den tid då biblioteken är stängda. Man får således fortfarande hålla det lånade materialet tills biblioteken öppnar.

Tags:

Thursday, March 19, 2020