Biblioteken i Korsholm tar inte emot grupper

t.o.m. 30.10.2020

Under tiden 7.10 - 30.10 tas INGA grupper emot från skolor, förskolor eller daghem – en lärare/pedagog eller annan vuxen kan komma och låna till gruppen.

Som alternativ till biblioteksbesök kan vi också plocka ihop bokpaket som kan avhämtas från biblioteket. Beställ minst en vecka på förhand.

Kom ihåg att tvätta/desinficera händerna och hålla avstånd till andra kunder och personalen. I biblioteket rör sig kunder i alla åldersgrupper under öppethållningstiden. Vi rekommenderar att ni använder ansiktsmask i biblioteket.

Kontakta biblioteket för närmare information. Gällande bokbussens besök till skolor - kontakta bussen på tel. 050-5181039