Bergens stjärnor

Om ridande bibliotekarier i Kentucky 1937.

Ett projekt med ridande bibliotekarier som söker upp lässugna familjer i bergen dras igång. Brittiska Alice som gift sig med en amerikan och flyttat till Kentucky bestämmer sig för att delta. Många är först skeptiska till kvinnorna men snart är biblioteksverksamheten i full gång och mycket populär. Dock inte bland alla eftersom vissa anser att kvinnor bör stanna hemma. Baserar sig på verkliga händelser.