Bennäsbibban öppnar 27.10

De sista boklådorna har anlänt från vårt tillfälliga lager, röda mattan är utrullad och vi kan hälsa alla våra låntagare välkomna igen!

Äntligen är vi i vårt nya hus! Det har varit en lång väntan, med många krokar i långdansen: fuktskador, takreparation, utredning om placering, en snabb planering av både hus och inredning, väntan på att ett besvär skulle behandlas i förvaltningsdomstolen, rädsla för att det skulle ta så länge att statsbidraget skulle försvinna, och sist och slutligen en rivstart med bygget och en intensiv vinter med inventarieanskaffning och ett evigt ställningstagande till en mängd olika frågor.  Men nu är vi snart i mål!

Bakgrunden är denna: vårt gamla bibliotek var 435 m2 stort, och blev klart 1989. Vi har dragits med fuktskador nästan hela tiden. Ungefär vid samma tider sammanslogs biblioteksnämnden med medborgarinstitutets direktion samt ungdoms- och kulturnämnderna. Det ledde till ett allt mer intensivt samarbete mellan sektorerna. Vi har de senaste åren funnits i tre olika hus, och vi ville närmare varandra.

Därför blev det beslutat att huvudbiblioteket skulle byggas om och till, och att hela kulturavdelningen, dit nu också idrottsbyrån hör, också skulle inrymmas i huset. Tillbyggnaden är ca 600 m2, och i det ingår tilläggsytor för biblioteket, en aula som fungerar som både tidningsläsesal och utställningslokal, ett samlingsrum som kan öppnas upp mot aulan, en ateljé, och kansliutrymmen.  Vi har på skoj sagt att kafferummet blir det viktigaste rummet, därför att där träffas personalen och har möjlighet att diskutera och kläcka idéer i en kravlös atmosfär.

Vår tanke är att hela huset är gemensamt för alla oss som jobbar där, att våra verksamheter allt mer ska stöda och inspirera varandra, och naturligtvis att allas våra kunder ska hitta sin vrå, sitt sätt att använda huset. Här finns plats att i lugn och ro koncentrera sig, men också att samlas och diskutera och göra saker tillsammans.

Bibliotekets image blir helt förnyad, i och med att inredningen helt byts ut, men också för att olika avdelningar profileras starkare än förr. Här har vi haft hjälp av vår inredningsplanerare AnneMo Kaitfors på Rajaniemis arkitektbyrå . Johanna Öst Häggblom och Ida-Maria Wikström står för den visuella identiteten, men också för ett konstverk som målats / tejpats på väggen på avdelningen för de minsta barnen. Som kuriosa kan nämnas att på vårt lånekort har vi använt oss av en målning gjord av Johannas morfar, Jonas Borgmästars.

 AnneMo tog till sig vår idé om en tyst halva och en mera livad halva i huset, hon har fått inredningen att avspegla detta. Hon delade upp biblioteket med ett rött stråk som slingrar sig från dörren till disken. På avdelningen för de yngsta barnen finns en myshörna i form av en koja, tonåringarna har fått boxar att krypa in i, färgerna är starkare. Hyllorna är oregelbundet placerade här, medan de i den lugnare halvan står i raka rader, och inredningen har en mer dämpad färg.

Johanna och Ida-Maria har hjälpt oss att tänka över hur vi guidar våra kunder i huset med hjälp av bl.a. tredimensionella skyltar och färger.

Vi har alltså stora förväntningar på vårt nya gemensamma hus, vi flyttar in i det med tanken att kommuninvånarna ska få ett hus att ta till sig och trivas i. Vi öppnar 27.10 och inleder med mycket program redan den första veckan: invigningsfest, författarbesök, seniorsurf, barnteater, vernissage mm.

Solveig Lund

Audience:

Tags:

Written by: Pedersöre bibliotek Wednesday, October 21, 2015