Bekännelsen

Spänningsroman berättad ut flera olika synvinklar.

Irländska Jo Spains Bekännelsen handlar om hur en man oinbjuden kommer in ett hem, misshandlar mannen medan frun ser på och sedan går och anmäler sig själv till polisen.

Genom tillbakablickar i de olika karaktärernas liv får vi hela historien som ledde fram till attacken. En thriller för dig som är mer intresserad av de mänskliga relationer och orsaker som leder fram till ett brott än av polisutredningar. Här får man en helhetsbild av vad som driver någon till desperata handlingar medan poliserna får minimalt med utrymme.

Fler böcker av Jo Spain på svenska är på kommande.