Barn + datorer = Finlands framtid?

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap för lärandet. I den grundläggande utbildningen ska alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Informations- och kommunikationsteknik ska systematiskt användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga läroområdena och i det övriga skolarbetet. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 2014.)

I den uppdaterade läroplanen för grundskolan är skolbarnens digitala kompetens en ny men föga överraskande fixstjärna. Datorer är förstås är redan en naturlig del av så gott som allas vår vardag, målsättningen nu är att lära ut programmering och med det en förståelse för hur den digitaliserade världen är uppbyggd.

En utmaning för skolorna (men också världens möjlighet) är att få till en på alla sätt jämlik undervisningsnivå; både med tanke på elevers olika förutsättningar; tidigare erfarenhet, förmågor, kön, resurser och intressen i hemmen!

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

 1. Hjälp ditt barn med programmering

  Subtitle: en illustrerad guide som lär ut programmering steg för steg
  By: Vorderman, Carol
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: 61.3
  Available as: Book
 2. Hej Ruby

  Subtitle: äventyr i datorernas magiska värld
  By: Liukas, Linda
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: 61.3
  Available as: Book
 3. Den gömda koden

  By: Wendt, Johan
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: 84.3106
  Available as: Book
 4. Pelit

  Subtitle: monenlaista pelaamista, erilaista oppimista
  Language:
  Finnish
  Published: 2015
  Classification: 38.22
  Available as: Book
 5. Oppiminen pelissä

  Subtitle: pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa
  Language:
  Finnish
  Published: 2014
  Classification: 38.221
  Available as: Book
 6. Kråke spelar spel

  By: Bosson Rydell, Marie
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: 84.3103
  Available as: Book
 7. Webben i undervisningen

  Subtitle: digitala verktyg och sociala medier för lärande
  By: Diaz, Patricia
  Language:
  Swedish
  Published: 2012
  Classification: 38.221
  Available as: Book
 8. Lärplatta och matematik

  Subtitle: vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass
  By: Olsson, Erika
  Language:
  Swedish
  Published: 2013
  Classification: 38.295
  Available as: Book
 9. Kivaa koodausta

  Subtitle: opetellaan ohjelmointia
  By: Woodcock, Jon
  Language:
  Finnish
  Published: 2015
  Classification: 61.3
  Available as: Book
 10. Minecraft

  Subtitle: rakenna ihmeellisiä maailmoja
  By: Kearney, Kirsten
  Language:
  Finnish
  Published: 2016
  Classification: 79.813
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Ulrika Backlund Tuesday, March 29, 2016