Böuin

Vem är han egentligen? Ett troll eller ett spöke?

Hur ser han ut är det kanske ingen som vet säkert (som kan berätta om det). Är det en mörk eller svart figur? Liknar han ett troll eller spöke? För det är väl en han? Om Piiskan-Paavo bara kommer en gång om året, är Böuin beredd att hjälpa till med barnuppfostran året runt. ”Böuin tar de” om du inte är som folk, eller om du gör något du inte får.

Oftast håller han till på mörka ställen, redo nappa åt sig oförsiktiga. Om han är arg kan han ”röuta” så det bullrar och skramlar. Då är det bäst att vara extra försiktig.

Böuin är en fantasifigur (med varierande stavningar av namnet) finns eller har funnits  bl.a. i Svenska Österbotten, Sibbo och Houtskär, enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål.  

I Kaj Korkea-ahos roman Gräset är mörkare på andra sidan figurerar Raamt, som har många likheter med Böuin. Kanske uppträder han under olika namn, eller har skrämmande släktingar.

 

Källor:

Instituten för de inhemska språken: Ordbok över Finlands svenska folkmål, http://kaino.kotus.fi/fo/?p=article&word=b%C3%B6v&fo_id=FO_013016af7a10669449a81b534620b4be, uppdaterad 09.12.2016, hämtad 10.3.2017

Kronomagasinet, webbsida om Kronoby och Österbotten, https://kronomagasinet.com/2013/01/01/599/, uppdaterad 01.01.2013, hämtad 10.3. 2017

Audience:

Tags:

Written by: Mikaela Byskata-Ahlskog Monday, March 20, 2017