Avvikande praxis på biblioteken hösten 2020

Uppdaterad 5.10.2020.

Avvikande praxis på biblioteken i Närpes hösten 2020

Allmänt:

 • Kom inte till biblioteket om du är sjuk. Kom ihåg att hosta eller nysa i ärmen.
 • Sköt om din handhygien antingen genom att tvätta händerna på toaletten eller genom att använda handdesinfektionsmedel, som finns tillgängligt i biblioteket.
 • Uträtta dina ärenden snabbt vid kundbetjäningsdisken så att köer inte bildas.
 • I biblioteken har föremål, som många rör vid tagits ur användning, t.ex. leksaker, pussel och så vidare.
 • Använd ansiktsmask då du besöker biblioteken eller bokbussen! Vi rekommenderar att alla kunder över 15 år använder ansiktsmask.

Lokaler och apparater:

 • Endast en kunddator finns tillgänglig för användning, användningstid max 15 minuter. Bredvid datorn finns handdesinfektionsmedel. Kom ihåg att desinficera händerna innan du använder datorn. -> Tillfälligt ur bruk.
 • Kunderna använder alla apparater självständigt. Bibliotekspersonalen kan ge råd hur du använder datorer, printrar eller låneautomaten, men står inte bredvid dig och hjälper.
 • Bredvid låneautomaten finns handdesinfektionsmedel. Kom ihåg att desinficera händerna innan du använder automaten.
 • Läsplatsernas antal i huvudbibliotekets tidningsläsesal har minskats så att du kan hålla distans till andra kunder också då du läser.
 • Sittplatserna vid samtliga biblioteksenheter är begränsade för tillfället
 • Läsesalen inne i huvudbiblioteket är för tillfället inte i användning för allmänheten.

 Vad kan du göra i biblioteket?

 • Välkommen att låna! Till ditt förfogande står en stor samling böcker, filmer, tidningar och musik. Lån kan förnyas 5 gånger och hämttiden för reserverat material är 14 dagar. Kom ihåg att hålla distans till personalen och andra kunder!
 • Det omfattande e-materialet står fortsättningsvis till ditt förfogande. Du kan låna ljudböcker, e-böcker eller filmer med ditt bibliotekskort och pinkod. Kontakta ditt bibliotek om du behöver en pinkod!

Tags:

Monday, September 21, 2020