Avgifter

Avgifter på biblioteken i Pedersöre

Avgifter

BIBLIOTEKETS AVGIFTER FR.O.M. 21.2.2019


Kopior

A4 0,20 €
A3 0,40 €
Scanning 0,20/sida


Regionlån 

Böcker som fjärrlånas från Fredrika biblioteken och Vasa stadsbibliotek. Eget transportsystem  2 €

Fjärrlån

Inhemska fjärrlån 5 €
Utländska fjärrlån 10 €
Utländska fjärrlånskopior den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar


Förkommet lånekort

Nytt kort 4 €

Försäljning av avskrivna böcker

Barnböcker 0,50 €
Vuxenböcker 1,00 €
Tidskrifter 2 €/bunt

Påminnelseavgifter

Påminnelse 1: 3 €
Påminnelse 2: 6 €
Påminnelse 3/ersättningskrav: faktura och låneförbud 10 €

Obetalda påminnelseavgifter på 8 € leder till låneförbud. Låneförbudet gäller också fjärrlån.
Ifall låneförbudet gäller ett barn under 13 år, får också ansvarspersonen låneförbud. Delbetalningar accepteras inte.

Ersättning för förkommet eller skadat material

Material som vid utlåningstillfället är ett år eller nyare ersätts med ny bok eller med anskaffningspriset.

För material som är äldre än ett år krävs halva anskaffningspriset (gäller ej äldre tidskrifter)

Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller anskaffningspriset.
(referensverk, hembygdsmaterial, praktverk, kursböcker)

Minimiersättning 5,00 €

Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)