Av jord

En bok om människorna bakom vår mat.

Detta är en bok om jordbrukare och jordbruk i svenska Österbotten. Interjuver har gjorts med 7 jordbrukare från olika produktionsinriktningar och olika delar av svenska Österbotten. Det är också en bok om jord och om att bruka jorden.

I boken delar jordbrukarna med sig av sina egna tankar om att leva med jorden, samtidigt som året har sin gång med vårbruk och skördetider och vardagssysslor på gårdarna. Vi får träffa en del av de som producerar vår mat, de har mjölkkor, grisar, får och värphöns. De odlar spannmål, tomater, kål, potatis, morötter, sallat och mycket annat. 

I boken finns vackra fotografier av djur, natur och jordbrukarens vardag. 

Audience:

Tags:

Review by: Malax bibliotek Friday, June 17, 2016