Ansgar

En mycket läsvärd bok för den historieintresserade

Detta är en historisk roman som skildrar de första försöken att kristna Norden. Huvudpersonen i boken är benediktinmunken Ansgar som levde mellan år 801-865. Ansgar förkunnade kristendom i Birka åren 829-831 samt 851-853.
Författaren ger levande och mustiga beskrivningar av livet i Europa och Norden under vikingatiden. Han beskriver också trovärdigt konflikten mellan den katolska kyrkan och de hedniska vikingarna som plundrade de rika klostren vid Storbritanniens och Frankrikes kuster.

Audience:

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Wednesday, August 3, 2016