Anna Bondestam

Författaren Anna Bondestam, född och uppvuxen i Jakobstad, har bl.a. skrivit böckerna Klyftan och Panik i Rölleby. På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns hennes bibliotek bevarat i sitt ursprungliga skick.

Anna Bondestam

Författarskapet

Anna Bondestam gav ut sina första böcker på 1930-talet.

Den första roman hon gav ut var Panik i Rölleby (1936), med vilken hon deltog i en romantävling, utlyst av Holger Schildts förlag. År 1939 utgavs Fröken Elna Johansson, som realistiskt skildrar kontoristernas situation under depressionsåren på 1930-talet. Bergtagen (1941) är en novellsamling som innehåller tre psykologiska studier av kvinnor. Kvinnorna är på olika sätt är "bergtagna" av sig själva, isolerade i och av sitt eget jag. Romanen Lågt i tak (1943) utspelar sig under depressionsåren på 1930-talet i Jakobstad. Klyftan (1946) beskriver händelserna år 1918 i en finlandssvensk småstad ur ett litet barns perspektiv. Anna Bondestam tar här upp problematiken kring inbördeskriget och klyftan mellan de vita och de röda.

År 1949 utgavs Annas första och enda deckare, Sällboda frivilliga deckarkår, en mordhistoria i sommarstugeidyll. Anna Bondestam beskriver den själv som en tämligen misslyckad detektivhistoria, som trots det är både underhållande och humoristisk. Novellsamlingen Enskilt område (1952), innehåller några psykologiska studier i människans innersta. Samlingen fick mycket god kritik, då den kom ut. Romanen Vägen till staden (1957) är första delen i en planerad romansvit. Andra delen Stadens bröd kom ut 1960. Romanerna beskriver hur några landsbygdsproletärer flyttar till staden och får en ny utkomstmöjlighet. Romanerna handlar om deras svårigheter att anpassa sig till den nya miljön. Diktsamlingen Jordnära (1972) avslutar Anna Bondestams skönlitterära produktion.

Efter 1960 var Anna Bondestam verksam främst som historieforskare. Hennes forskning har resulterat bland annat i följande verk:

 • Jakobstads svenska Arbetarförening 60 år (1964)
 • Arbetet. En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den (1968)
 • Åland vintern 1918 (1972)
 • En stad förvandlas (1978)
 • Jakobstad, vintern 1918 (1990)

Om Anna Bondestam

Anna Bondestam föddes i Jakobstad 1.4. 1907. Hon växte upp i arbetarkvarteren på Skatan. Anna var familjens enda barn - hon fick möjligheten att gå i skola och blev student vid det svenska läroverket i Jakobstad 1925 och filosofie magister vid Helsingfors universitet 1932. År 1977 utnämndes Anna Bondestam till hedersdoktor vid Helsingfors universitet för sina litterära insatser.

Under många år var Anna Bondestam verksam inom Folkets bildningsförbund som sekreterare och studieledare. År 1938 - 1944 var hon sekreterare i Finlands svenska författarförening. Hennes samhällsengagemang återspeglas också i hennes socialdokumentära romaner, t.ex. Klyftan och Vägen till staden.

Anna Bondestam bodde under större delen av sitt liv i Helsingforstrakten.

År 1977 flyttade hon tillbaka till sin uppväxtstad Jakobstad, där hon bodde ända till sin död 1995.

Anna Bondestams bibliotek

Anna Bondestam testamenterade sin kvarlåtenskap till staden Jakobstad. Stadsbiblioteket i Jakobstad fick motta hennes boksamling, som nu kommer att bevaras som en intakt samling. Samlingen kommer att vara tillgänglig för forskare, som vill fördjupa sig i Anna Bondestams författarskap.

I Anna Bondestams samlingar hittar man de flesta av de finlandssvenska författare som var verksamma under en viktig epok i den finlandssvenska litteraturhistorien bl.a. Gunnar Björling, Tito Colliander, Ralf och Henry Parland.

Många av böckerna innehåller dedikationer från vänner och författarkolleger. Detta gäller speciellt de romaner och diktsamlingar, som har getts ut i Österbotten på Författarnas Andelslag. Bland författare med Jakobstadsanknytning kan nämnas Wava Stürmer, Edit Björkholm och Lolan Björkman.

Samlingen är sökbar via bibliotekets katalog. Anna Bondestams samling hittar du på bibliotekets tredje våning. Böckerna ses som referensmaterial - de lånas alltså inte ut.

Litteratur om Anna Bondestam

Asplund, Anita: Stillägen hos Anna Bondestam i hennes roman Vägen till staden. Pro graduavhandling i svenska vid Åbo Akademi, 1983

Bäcksbacka, Inger: Verklighet och fiktion i Vägen till staden och Stadens bröd Pro graduavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 1982

Heikkilä, Pia: Anna Bondestam : det röda Svenskfinlands röst, 2013

Hästbacka, Elizabeth: Anna Bondestams fyrtiotalsromaner : en studie i ett förbisett författarskap. 60-poängs uppsats i Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 1981.

Kangas, Tove: Studier över språk och stil i Anna Bondestams romaner Pro graduavhandling i nordisk filologi, 1964

Koskinen, Leena: Anna Bondestamin työläisromaanien suomalainen yhteiskunta Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto, 1975

Reinholm, Gunilla: Anna Bondestam - en bibliografi Specialarbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan, 1974.

 1. Tåga i motvind

  Undertitel: socialdemokrati på svenska i Åbo 1903-2003
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Finlands partier
  Finns som: Bok
 2. Jakobstad, vintern 1918

  Undertitel: Pietarsaaren talvi 1918
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska Finska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Vasa kustregion
  Finns som: Bok
 3. Som en stubbe i en stubbåker

  Undertitel: Finlands svenska arbetarförbund 1899-1974
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Finlands politiska system och inrikespolitik
  Finns som: Bok
 4. En stad förvandlas

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Vasa kustregion
  Finns som: Bok
 5. Jordnära

  Undertitel: dikter
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1972
  Klassifikation: Poesi på svenska
  Finns som: Bok
 6. Åland vintern 1918

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1972
  Klassifikation: Åland
  Finns som: Bok
 7. Arbetet

  Undertitel: en tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1968
  Klassifikation: Journalistik
  Finns som: Bok
 8. Sammanvuxna

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1967
  Klassifikation: Dramatik på svenska
  Finns som: Bok
 9. Vägen till staden

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1984
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Ljudbok, C-kassett
 10. Enskilt område

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1952
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 11. Klyftan

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1984
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 12. Lågt i tak

  Undertitel: roman
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1943
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 13. Bergtagen

  Undertitel: noveller
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1941
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 14. Panik i Rölleby

  Undertitel: roman
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1954
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 15. Stadens bröd

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok