Anna Bondestam

Författaren Anna Bondestam, född och uppvuxen i Jakobstad, har bl.a. skrivit böckerna Klyftan och Panik i Rölleby. På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns hennes bibliotek bevarat i sitt ursprungliga skick.

Författarskapet

Anna Bondestam gav ut sina första böcker på 1930-talet.

Den första roman hon gav ut var Panik i Rölleby (1936), med vilken hon deltog i en romantävling, utlyst av Holger Schildts förlag. År 1939 utgavs Fröken Elna Johansson, som realistiskt skildrar kontoristernas situation under depressionsåren på 1930-talet. Bergtagen (1941) är en novellsamling som innehåller tre psykologiska studier av kvinnor. Kvinnorna är på olika sätt är "bergtagna" av sig själva, isolerade i och av sitt eget jag. Romanen Lågt i tak (1943) utspelar sig under depressionsåren på 1930-talet i Jakobstad. Klyftan (1946) beskriver händelserna år 1918 i en finlandssvensk småstad ur ett litet barns perspektiv. Anna Bondestam tar här upp problematiken kring inbördeskriget och klyftan mellan de vita och de röda.

År 1949 utgavs Annas första och enda deckare, Sällboda frivilliga deckarkår, en mordhistoria i sommarstugeidyll. Anna Bondestam beskriver den själv som en tämligen misslyckad detektivhistoria, som trots det är både underhållande och humoristisk. Novellsamlingen Enskilt område (1952), innehåller några psykologiska studier i människans innersta. Samlingen fick mycket god kritik, då den kom ut. Romanen Vägen till staden (1957) är första delen i en planerad romansvit. Andra delen Stadens bröd kom ut 1960. Romanerna beskriver hur några landsbygdsproletärer flyttar till staden och får en ny utkomstmöjlighet. Romanerna handlar om deras svårigheter att anpassa sig till den nya miljön. Diktsamlingen Jordnära (1972) avslutar Anna Bondestams skönlitterära produktion.

Efter 1960 var Anna Bondestam verksam främst som historieforskare. Hennes forskning har resulterat bland annat i följande verk:

 • Jakobstads svenska Arbetarförening 60 år (1964)
 • Arbetet. En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den (1968)
 • Åland vintern 1918 (1972)
 • En stad förvandlas (1978)
 • Jakobstad, vintern 1918 (1990)

Om Anna Bondestam

Anna Bondestam föddes i Jakobstad 1.4. 1907. Hon växte upp i arbetarkvarteren på Skatan. Anna var familjens enda barn - hon fick möjligheten att gå i skola och blev student vid det svenska läroverket i Jakobstad 1925 och filosofie magister vid Helsingfors universitet 1932. År 1977 utnämndes Anna Bondestam till hedersdoktor vid Helsingfors universitet för sina litterära insatser.

Under många år var Anna Bondestam verksam inom Folkets bildningsförbund som sekreterare och studieledare. År 1938 - 1944 var hon sekreterare i Finlands svenska författarförening. Hennes samhällsengagemang återspeglas också i hennes socialdokumentära romaner, t.ex. Klyftan och Vägen till staden.

Anna Bondestam bodde under större delen av sitt liv i Helsingforstrakten.

År 1977 flyttade hon tillbaka till sin uppväxtstad Jakobstad, där hon bodde ända till sin död 1995.

Anna Bondestams bibliotek

Anna Bondestam testamenterade sin kvarlåtenskap till staden Jakobstad. Stadsbiblioteket i Jakobstad fick motta hennes boksamling, som nu kommer att bevaras som en intakt samling. Samlingen kommer att vara tillgänglig för forskare, som vill fördjupa sig i Anna Bondestams författarskap.

I Anna Bondestams samlingar hittar man de flesta av de finlandssvenska författare som var verksamma under en viktig epok i den finlandssvenska litteraturhistorien bl.a. Gunnar Björling, Tito Colliander, Ralf och Henry Parland.

Många av böckerna innehåller dedikationer från vänner och författarkolleger. Detta gäller speciellt de romaner och diktsamlingar, som har getts ut i Österbotten på Författarnas Andelslag. Bland författare med Jakobstadsanknytning kan nämnas Wava Stürmer, Edit Björkholm och Lolan Björkman.

Samlingen är sökbar via bibliotekets katalog. Anna Bondestams samling hittar du på bibliotekets tredje våning. Böckerna ses som referensmaterial - de lånas alltså inte ut.

Litteratur om Anna Bondestam

Asplund, Anita: Stillägen hos Anna Bondestam i hennes roman Vägen till staden. Pro graduavhandling i svenska vid Åbo Akademi, 1983

Bäcksbacka, Inger: Verklighet och fiktion i Vägen till staden och Stadens bröd Pro graduavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 1982

Heikkilä, Pia: Anna Bondestam : det röda Svenskfinlands röst, 2013

Hästbacka, Elizabeth: Anna Bondestams fyrtiotalsromaner : en studie i ett förbisett författarskap. 60-poängs uppsats i Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 1981.

Kangas, Tove: Studier över språk och stil i Anna Bondestams romaner Pro graduavhandling i nordisk filologi, 1964

Koskinen, Leena: Anna Bondestamin työläisromaanien suomalainen yhteiskunta Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto, 1975

Reinholm, Gunilla: Anna Bondestam - en bibliografi Specialarbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan, 1974.

 1. Tåga i motvind

  Subtitle: socialdemokrati på svenska i Åbo 1903-2003
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2003
  Classification: 32.182809
  Available as: Book
 2. Jakobstad, vintern 1918

  Subtitle: Pietarsaaren talvi 1918
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish Finnish
  Published: 1990
  Classification: 92.881
  Available as: Book
 3. Som en stubbe i en stubbåker

  Subtitle: Finlands svenska arbetarförbund 1899-1974
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1978
  Classification: 32.182
  Available as: Book
 4. En stad förvandlas

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1978
  Classification: 92.881
  Available as: Book
 5. Jordnära

  Subtitle: dikter
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1972
  Classification: 82.31022
  Available as: Book
 6. Åland vintern 1918

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1972
  Classification: 92.82
  Available as: Book
 7. Arbetet

  Subtitle: en tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1968
  Classification: 07.1
  Available as: Book
 8. Sammanvuxna

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1967
  Classification: 83.31
  Available as: Book
 9. Vägen till staden

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1984
  Classification: 84.31
  Available as: Audiobook, cassette
 10. Enskilt område

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1952
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 11. Klyftan

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1984
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 12. Lågt i tak

  Subtitle: roman
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1943
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 13. Bergtagen

  Subtitle: noveller
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1941
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 14. Panik i Rölleby

  Subtitle: roman
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1954
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 15. Stadens bröd

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1978
  Classification: 84.31
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Jakobstads bibliotek Thursday, January 26, 2012