Anaché - myter från akkade

En fantasyberättelse som griper tag om läsaren från allra första sidan.

Anaché är en akkadeflicka och dotter till rouken, hövdingen, för khalkastammen. Hon växer upp tillsammans med sin älskade bror Huor. Huor lär henne allt vad han kan. Han lär henne allt vad en POJKE behöver kunna för att klara nomadlivet. Hon får lära sig kasta knivar, rida, skjuta pilbåge och spåra. Det är männen som styr i akkadernas värld och som kvinna får man tidigt lära sig att underkasta sig mannens vilja.

Akkaderna tillber tvillinggudarna Axeki och hennes bror Kummelake och de offrar även gåvor till olika andar för att andarna ska vara välvilligt inställda när akkaderna jagar och samlar förnödenheter ur naturen. I varje stam finns det en helig schaman, en angakok, som kan kommunicera med andarna. Anaché blir dock tidigt varse att hon kan ha begåvats med en liknande kommunikationsförmåga som angakokerna då hon får en bergsget, en kangar, som följeslagare. En kangar är en typ av ande som kan röra sig fritt i både människornas och andarnas värld.

Angakoken ska kontakta andarna när pojkarna och flickorna ska genomgå riten för att bli män och kvinnor. En pojke eller flicka som inte får genomgå riten kan förlora sin själ i andarnas värld och kroppen blir kvar som ett tomt, men levande, skal. När den nya angakoken tar över rubbar han balansen mellan tvillinggudarna eftersom han vägrar befatta sig med kvinnornas rit. Han vägrar dessutom att offra till Axeki och han drar hennes vrede över akkaderna. Akkadernas kvinnor, som besitter uråldrig kunskap om Axeki, försöker blidka henne med gåvor. Det lyckas, men snart har den sköra freden åter splittrats. Axekis vrede drabbar hela stammen och Anaché förlorar de hon älskar mest. För att återställa balansen måste hon genomgå en förvandling och bli en annan version av sig själv. Hon hamnar att gå vägar dit hon inte får gå och hon måste göra det som är omöjligt. Hon är den enda som kan ena folket och blidka gudinnan och andarna.

Med berättelsen Anaché visar Turtshaninoff åter igen att hon är en författare av rang. Skickligt väver hon en engagerande historia om hur det är att mogna från flicka till kvinna i ett starkt patriarkaliskt samhälle och att dessutom utmana de könsnormer som råder. Hennes berättelse genomsyras av budskapet att lyhördhet, ödmjukhet och respekt är de val i livet man aktivt ska göra för att relationerna mellan män och kvinnor, samt människans förhållande till naturen och djuren, ska vara harmoniska och i balans. Den här fantasyberättelsen griper tag om läsaren från första sidan och berättelsen blir kvar hos läsaren långt efter att boken är utläst.

Audience:

Tags:

Review by: Johanna Häggblom Monday, April 3, 2017