Alla orden i mig

Hur skriver Karin en bok?

Hur skriver Karin en bok? Eller flera? Karin Erlandsson gläntar på dörren till sin skrivande värld. Denna bok är delad i kortare texter om skrivande och dagboksanteckningar. Fram träder en disciplinerad författare som har koll. Koll på antal ord som ska skrivas varje dag, koll på hur en budget ska göras upp. Karin beskriver sig och sin skrivprocess som fokuserad och driven. Hon ger inte mycket för bilden av författaren skrivande på ett kafé med en latte i handen och något drömskt i blicken. ”Det är att harva på till man får ihop text”, skriver Karin på s.50. Trots att det tar emot emellanåt. Kreativiteten kanaliseras in i skrivandet och även om det verkligen inte är lätt att skriva eller redigera alla dagar så är skrivandet för Karin en nödvändighet. Hon skriver sin verklighet. Det är lika nödvändigt som att andas. Vill du veta hur Karin tänker när hon skriver sina böcker? Stig då in i hennes skrivrum.