Aineiston hankintaperiaatteet

Pedersören kunnankirjasto

Aineistohankintaperiaatteet

Kulttuurilautakunta hyväksynyt 26.3.2002, tarkistettu 21.1.2003

”Pedersören kunnankirjaston tulee välittää kunnan asukkaille kirjallisuutta, aikakausjulkaisuja ja AV-aineistoa, sekä antaa heille mahdollisuuksia käyttää ulkoisia tietolähteitä tiedon, kulttuurin ja virkistyksen tarpeensa tyydyttämiseksi” (Kirjaston tavoite).

Kirjaston aineisto on annettava asukkaiden käyttöön ilmaiseksi, tarkoituksenmukaisella ja aktivoivalla tavalla. Kirjaston tulee aineistonhankinnassaan huomioida väestön ikä- ja kielirakenne sekä sosiaalinen rakenne. Aineistonhankinnassa otetaan huomioon eri ryhmien tarpeet sekä yhteiskuntakehitys ja ajankohtaiset trendit. Kirjasto pyrkii tukemaan koulutus- ja kurssitoimintaa.

Suomenkielisen hankinnan osuuden tulee laskettuna kirjojen lukumäärässä jonkin verran ylittää kunnan suomenkielisten prosenttiosuus väestömäärästä. Kunnan vastaanottamilla pakolaisilla tulee myös olla mahdollisuus lainata omalla kielellään kirjoitettua kirjallisuutta.

Kirjasto suhtautuu puolueettomasti moraalisiin kysymyksiin ja pyrkii objektiivisesti hankkimaan ideologioita ja elämänkatsomusta kuvaavaa kirjallisuutta. Aineistonhankinnassa kirjasto haluaa vaikuttaa yhteiskunnallisten ja inhimillisten perusarvojen hyväksi, esim. rauhan, demokratian, inhimillisten oikeuksien sekä luonnon- ja ympäristönhoidon hyväksi. Kirjasto välttää väkivaltaa ja rasismia puoltavia teoksia. Kirjaston tulee tarjota vaihtoehtoja kansainväliseen kioskikirjallisuuteen.

Kaukolainat täydentävät tarjontaa

Kurssikirjojen, suomenkielisen kirjallisuuden, vieraskielisen kirjallisuuden ja erikoiskirjallisuuden hankinnat keskitetään pääkirjastoon. Pääkirjasto on vastuussa kotiseutukokoelmasta. Tarvittaessa ylläpidetään erityiskokoelmia myös muissa yksiköissä.

Kysyntä ja yleisön toivomukset otetaan huomioon. Ilmaisaineistoa ja lahjoja otetaan vastaan siinä määrin kun ne ovat yhdenmukaisia kirjaston aineistonhankintaperiaatteiden kanssa.

KIRJALLISUUS

Kaunokirjallisuus

Kirjasto pyrkii tarjoamaan edustavan kokoelman kotimaista, pohjoismaista ja ulkomaista kaunokirjallisuutta. Erityisen tärkeä on pohjalainen ja suomenruotsalainen kaunokirjallisuus. Ulkomaisen kaunokirjallisuuden osalta on otettava huomioon maantieteellinen hajonta.

Kaunokirjallisuutta muilla kielillä kuin kotimaisilla kielillä hankitaan etupäässä kieliopintoja silmällä pitäen. Lisäksi hankitaan tunnettujen kirjailijoiden tärkeitä teoksia.

Kaunokirjallisuuden hankinnassa on otettava huomioon teoksen kirjallinen laatu, myös viihdekirjallisuuden suhteen.

Tietokirjallisuus

Kaikilla yksiköillä tulee olla mahdollisimman laaja valikoima. Valinnassa on otettava huomioon teoksen asiallisuus ja ajankohtaisuus. Kokoelmat on pidettävä ajan tasalla. Erityisesti on pidettävä silmällä suomenruotsalainen ja pohjalainen kirjallisuus. Kaikkein kysytyimmät kurssikirjat hankitaan mahdollisuuksien mukaan.

Nuoteista hankitaan ensi kädessä laulukirjoja, skaaloja ja eri soitinten perusrepertoaaria.

Hakuteoksia ja käsikirjoja hankitaan lähinnä pääkirjastoon, muihin yksiköihin hankitaan vain kaikkein keskeisimmät hakuteokset ja sanakirjat.

Internet täydentää tarjontaa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta on hankittava riittävässä määrin. On tärkeää, että lapsilla on tilaisuus lainata kirjallisuutta, joka edistää kielen kehittymistä, kehittää heidän mielikuvitustaan ja tyydyttää heidän tiedon tarpeensa. Lastenkirjojen taiteellinen laatu on huomioitava sekä tekstin että kuvituksen suhteen.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudesta on hankittava edustava valikoima kotimaista, pohjoismaista ja muuta ulkomaista kirjallisuutta.

Kotiseutukirjallisuus

Pääkirjaston tulee hankkia mahdollisimman kattava kokoelma kotiseutukirjallisuutta. Kotiseutukokoelmaan kuuluvat kaikki pedersöreläisten kirjoittamat teokset sekä kaikki Pedersörestä tai sen asukkaista kertova kirjallisuus

Kotoseutukokoelma koostuu monografioista, lehtikirjoituksista ja pienpainatteista. Kotiseutukokoelmasta ei yleensä anneta lainoja, mutta mahdollisuuksien mukaan hankitaan kaksoiskappaleita lainattavaksi.

Pedersöreä koskevia lehtikirjoituksia voi hakea kirjaston kotisivujen kautta.

Ystäväpaikkakuntakirjallisuus

Hankitaan Pedersören ystäväpaikkakuntia koskevaa kirjallisuutta.

LEHDET JA AIKAKAUSJULKAISUT

Päivälehdistä tilataan ensi kädessä sellaisia, jotka julkaistaan Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi hankitaan muutama valtakunnallinen lehti. Aikakausjulkaisuja hankitaan eri ikäryhmille. Aikakausjulkaisuille ovat voimassa samat hankintaperiaatteet kuin aineistolle yleensä.

Internet täydentää valikoimaa.

AV-JULKAISUT

AV-julkaisuja hankitaan vain pääkirjastoon sekä Purmon ja Yli-Ähtävän kirjastoihin.

Kielikursseja hankitaan siten, että tavallisimmista kielistä hankitaan perus- ja jatkokursseja, muista kielistä vain peruskursseja tarvittaessa. Purmon ja Yli-Ähtävän kirjastot hankkivat vain tavallisimpien kielten peruskursseja.

Lapsille tarkoitettuja kasetteja ja CD-levyjä hankitaan kaikkiin kolmeen yllä mainittuun yksikköön hankintaperiaatteiden mukaisesti.

CD-ROM -levyjen ja muulle sähköiselle aineistolle ovat voimassa samat hankintaperiaatteet kuin aineistolle yleensä.

KIRJASTON LINKKIKOKOELMA

Kirjaston linkkikokoelma kootaan yllä mainittujen periaatteiden mukaan. Linkkikokoelmaa on päivitettävä säännöllisesti.

VARASTOINTI JA POISTO

Vanhentuneet, likaantuneet ja kuluneet kirjat poistetaan tavallisesti, mutta ne varastoidaan pääkirjastossa seuraavissa tapauksissa:
- kotimaisen kirjallisuuden ensipainokset tai loppuun myyty kotimainen kirjallisuus
- loppuun myydyt klassikot ja tunnettujen kirjailijoiden teokset