Även tystnaden har ett slut

En otrolig, spännande, gripande bok om de sex och ett halvt år Ingrid Betancourt tillbringade i FARC gerillans fångläger i Colombia.

Tillsammans med sina medfångar befrias hon slutligen av den colombianska armén. Förhållandena i lägret i djungeln är olidliga. Det är hett och smutsigt och man attackeras av myggor, getingar och fästingar. Giftiga spindlar och ormar finns runt om och jaguarer lurar i mörkret. Fångarna är fråntagna all personlig frihet.

Värst är ändå den psykiska tortyr man utsätts för. De omänskliga förhållandena gör att avundsjuka och missunnsamhet frodas bland fångarna. De vaktar på varandra och är ständigt uppmärksamma på om någon medfånge får någon favör. Ingrid Betancourt försöker ändå behålla det som hon säger ” den dyrbaraste friheten av alla, den att bestämma vem man vill vara”. Som utbildad kvinna med gott självförtroende blir Ingrid Betancourt lätt den man gör till syndabock . Hennes försök med att hålla medfångarna och sig själv sysselsatt med sömnad, språklektioner och gymnastik faller inte alltid i god jord. I synnerhet fångvaktarna ser gärna till att allt det som upplevs som positivt av fångarna gärna skall slås ner. Ingrid har en vän i medfången Lucho, de har gemensamma mål, delar ideologi och får genom sina diskussioner kraft att försöka överleva och mod att kämpa. Lucho har diabetes och han har instruerat Ingrid om hur hon skall göra om han kommer in i en insulinkris. De är också många gånger som Ingrid räddar Lucho genom att hon sparat socker som hon ger honom när han faller i koma.

Lucho gör också tillsammans med Ingrid ett rymningsförsök men som så många andra rymningsförsök misslyckas det. De straffas med att deras förhållanden i lägret blir ännu sämre. Eftersom vänskap är något som mentalt betyder mycket för överlevnaden flyttas fångar som gärna umgås till olika läger. Lucho och Ingrid skiljs också åt. Ingrid finner efter många år i lägret en vän i den amerikanske soldaten Marc. Marc och Ingrid är egentligen förbjudna att prata med varandra, eftersom Ingrid har fått som straff att ingen får prata med henne. Några av fångvakterna låter dem hållas och de har möjlighet till diskussioner som för dem nära varandra och samtalen med Marc blir något Ingrid ser fram emot. Men den fruktade lägerchefen Monster ser till att skilja dem åt och efter det sjunker Ingrid in i en apati som gör att hon känner dödens närhet. För att samla livsmod återkallar hon dikter i minnet som hennes pappa läst för henne. Poeten Paolo Nerudas ord Även tystnaden har ett slut, ger henne oväntade krafter och hon börjar åter hoppas på att bli fri.

Ingrid Betancourt är född i Bogota men har vuxit upp i Frankrike. Som vuxen återvände hon till Colombia, som sedan länge varit ett land skadat av korruption, våld, terrorism och droghandel. Hon blir ledare för landets gröna parti och kidnappas 2002 av FARC-gerillan. Fritagen i juli 2008 av colombianska frihetsstyrkor.

Audience:

Tags:

Review by: Jakobstads bibliotek Friday, February 10, 2012