Är du en känsloätare?

Hurudan relation har du till mat och vad du äter?

Är du en känsloätare? av Maggan Hägglund förklarar sambandet mellan känslor och det du äter. Med hjälp av boken kan du testa din relation till mat och få hjälp med att förändra dina vanor.

Audience:

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Monday, April 24, 2017