Ändring av rutinerna för reserverat material

Nu börjar vi gå igenom reserverat material. Vi kontaktar alla som har reserveringar stående i reserveringshyllan.

Tags:

Wednesday, March 25, 2020