Äidin kielletyt tunteet

Avoimuudesta apua

Kirja Äidin kielletyt tunteet perustuu Väestöliiton keräämään kirjoitusaineistoon pienten lasten äitiyden herättämistä tunteista. 63 äitiä on kirjoittanut äitiyteen liittyvistä negatiivisista tuntemuksistaan. Näiden pohjalta eri alojen asiantuntijat, mm. lastenpsykiatri, psykologi ja perhetutkija, käsittelevät arkaa aihetta ja pyrkivät murtamaan täydelliseen äitiyteen liittyviä myyttejä.

Kirjan tarkoituksena on edistää avoimempaa ja sallivampaa keskusteluilmapiiriä, jolloin kielletyiksi koetuistakin tunteista voisi puhua. Moni äiti yllättyy negatiivisista tunteistaan eikä uskalla paheksunnan pelossa puhua niistä eikä hakea apua. Vaikeneminen johtaa helposti tilanteen pahentumiseen.

Kirjassa tarkastellaan äitimyyttien lisäksi äitien tunne-elämää, merkkejä vaaralliseksi käyvästä tilanteesta, äidin lapsuusperheen vaikutusta, neuvolan vaikutusmahdollisuuksia  ja äitien yksinoloa. Äitien eri tahoilta saama sosiaalinen tuki osoittautuu erittäin tärkeäksi.

Audience:

Tags:

Review by: Pietarsaaren kirjasto Wednesday, April 25, 2012